Je Examenrit, binnen en buiten de bebouwde kom

Een rijexamen kun je eigenlijk heel simpel verdelen. Je rijdt een deel  binnen de bebouwde kom en een deel buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom kom je onder andere 30km zones tegen, wegen waar je maximaal 50 mag rijden en je kunt bedrijventerreinen verwachten. Buiten de bebouwde kom kun je onder andere 60km zones verwachten, wegen waar je maximaal 80 mag rijden, autowegen en snelwegen. Met name hier kom je grotere kruispunten en bijvoorbeeld toegangswegen naar autowegen en snelwegen tegen.

Omdat je op deze wegen vaak veel verkeer kunt verwachten, hebben ze deze wegen breder gemaakt en verdeeld in meerdere rijstroken.

Het kiezen van de juiste rijstrook

Het is heel belangrijk dat je leert om een juiste keuze te maken in welke rijstrook je kiest. Je komt tijdens je examen ook dergelijke situaties en keuzes tegen en kunt je daarbinnen weinig fouten permitteren.

Ik zal proberen het simpel uit te leggen. Als een weg uit 2 of meer rijstroken bestaat, kies je in principe de rechterrijstrook. Ook als die rijstroken naar links of naar rechts gaan kies je in principe van die 2 rijstroken de rechterrijstrook.

Wanneer volg je de linkerstrook? Als je wilt inhalen. Zie je bijvoorbeeld een vrachtauto voor je rijden kijk dan op tijd of je deze kunt inhalen. Zorg dat je ook hierbij je spiegels goed gebruikt. Na het inhalen ga je weer terug naar de rechterrijstrook.

Mag je ook links blijven rijden? Dat ligt helemaal aan de situatie. Rijdt er op korte afstand nog een voertuig voor je die je in kunt halen, blijf dan op de linkerrijstrook. Blijf hierbij ook goed in je spiegels kijken wat er achter je gebeurt.

Nog een paar voorbeelden waarbij je op de linkerrijstrook kunt blijven rijden:

Je krijgt de opdracht van je examinator om bijvoorbeeld richting Hengelo te volgen. Op het bord zie je duidelijk dat er 2 rijstroken die kant opgaan. Maar let op! Op het wegdek zie je ook 2 pijlen naar rechts … waarvan een met een blok eraan. Dit geeft aan dat je op de eerste kruising rechtdoor moet en daarna naar rechts.

Zorg dat je dit een paar keer oefent tijdens je rijles. Ook hier is het heel belangrijk dat je de juiste keuze maakt. Kom je hier een vrachtwagen tegen kies dan de 2e rijstrook. Tenslotte ben jij met je vuurrode Audi een stuk sneller.

Zorg dat je tijdens je rijlessen die gaan over dit deel van je rijopleiding je hoofd er goed bijhoudt! Wanneer je dit soort kruispunten wat vaker geoefend hebt dan gaat het allemaal een stuk makkelijker tijdens je examen.

 

Succes!

 

Jan Drenthen

Rijcoach bij Verkeerscollege Brünen

Brünen. Driving is about Ü