De Brünen rijles onderwijs methode

60 jaar ervaring

In de afgelopen 60 jaar en met de kennis en knowhow in ons netwerk hebben wij met intern en extern rijles onderwijs onze instructeurs continu opgeleid naar een hoger niveau. Hiermee behoort het team van rijcoaches tot de besten op hun vakgebied. Een aantal stroomt zelfs door als rij-examinator bij het CBR. Dit continu proces van ontwikkeling en verbetering uit zich ook in de effectieve lesmethode waarbij de leerling centraal staat. Iedereen kan rij-instructeur worden, maar wanneer na het behalen van het instructeursbewijs (de laagste basiskwalificatie)  er niet verder wordt geïnvesteerd in opleidingen en ontwikkeling

Gemak dient de mens
Als je alléén naar het menselijk lichaam kijkt, is deze vanuit de natuur gebouwd om te lopen. Het lichaam heeft zelf geen wielen. Het brein is onbewust om die reden afgestemd op de snelheid van het lopen.Waar ook ter wereld en op welk vlak dan ook, de mens maakt van begin af aan al hulpstukken voor zichzelf. Het gemak dient de mens!

Sneller verplaatsen

Zo ook de auto. De auto is een verlengstuk van ons lichaam en inmiddels van ons bestaan. De mens heeft de auto ontworpen, om o.a zichzelf sneller te kunnen verplaatsen. De auto verruimd onze maatschappelijke mogelijkheden. We komen in vergelijking met het lopen eerder op onze plek van bestemming aan. Dit is de hoofd reden dat de mens, van oorsprong de auto heeft gebouwd.

Snelheid in minder tijd

Leren lopen leren we in onze vroege jeugd, dit doen onze ouders en/of verzorgers. Hier is geen rijles voor nodig. Rijles is nodig om de auto te leren beheersen. Dit gebeurt op het moment dat onze brein te maken krijgt, om in een kortere tijdsbestek, ons sneller weten te verplaatsen. Dit wordt weer veroorzaakt door de snelheid van de auto, dat is logisch.

Het brein in ontwikkeling

Het brein van de mens werkt ten opzichte van de snelheid van de auto vertraagd, dit is een natuurlijk proces. Tijdens de rijles wordt het brein ontwikkeld om de snelheid van de auto aan te kunnen, maar wordt vertraagt door instructies die tijdens de rijles worden gegeven.

Leerling in ontwikkeling

De leerling zelf is in ontwikkeling en weet daardoor niet wat goed of slecht voor hem of haar is. Het enige meetbaar iets is, het volgen van de instructies die door de instructeur tijdens de rijles worden gegeven en vanuit ontstaande of gemaakte fouten kunnen leren. Daarnaast heeft de leerling ook iets tastbaars, namelijk een aardige instructeur die hem of haar bijstaat in de fouten die hij of zij maakt.

Wel of niet van je fouten leren

Andere studies elders leert ons dat de mens van zijn of haar fouten moeten leren. Met rijles onderwijs is dat niet het geval, immers, tijdens de gemaakte fout verplaatst de auto zichzelf nog steeds, waardoor informatie die op ons af komt door een leerling opnieuw wordt gemist. De instructeur zelf zit in een hoger (rij)level en kan de fout die hij gezien heeft, achteraf met gemak benoemen, tegelijkertijd weet hij door zijn hoger (rij)level wat er binnen luttele minuten opnieuw in het verkeer gaat gebeuren. Een leerling in een lagere (rij)level kan dat niet en leert door deze vaak ongemerkte verstoring niet of nauwelijks bij. Dit is de reden van vertraging in de ontwikkeling tijdens het leren autorijden.

Een leerling kan niet voorspellen zonder iets te verwachten

Een andere bijkomende vertraging tijdens de ontwikkeling bij het leren autorijden zijn de verwachtingen in het verkeer die nodig zijn om überhaupt te kunnen voorspellen wat er nog gaat komen. Met andere woorden: de leerling heeft niets aan informatie van de instructeur om de kruispunten te scannen, de mens is vanuit zichzelf geen elektronische scanner. Het scannen van kruispunten kan alleen als iemand in een hoger level zit en daardoor begrijpt wat met scannen wordt bedoeld. Zo ook de instructie om het verkeer te gaan voorspellen. Een leerling in een lager level kan niet voorspellen als de verwachtingen in het verkeer door instructies wordt vertraagd.

Wat laten we de leerling denken

De hard-op-denk methode die de basis instructeur leert (IBKI) is in de huidige vorm geen goed idee. Deze methode verstoord de groei naar een hoger level. De leerling is namelijk bezig met iets nieuws aan te leren en moet naast de ontwikkeling in het brein over de snelheid van het voertuig en de snelle informatieverwerking leren om met een (hard-op-denk)instructiesysteem om te gaan. Het hardop laten benoemen van waarnemingen vertraagd de ontwikkeling naar verwachtingen die nodig zijn om het verkeer te kunnen voorspellen. Het is de niet de bedoeling de leerling een instructiesysteem aan te leren, maar vrij te laten in zijn of haar ontwikkeling.

Vooraf of achteraf

Coaching tijdens de rijles is een goede manier van lesgeven, maar ook hiermee worden grenzen bij de ontwikkeling tijdens het leren autorijden overschreden. Coaching tijdens de rijles heeft nauwelijks effect als de leerling een fout zelf achteraf door de instructeur moet benoemen. De instructeur denkt en handelt vanuit een hoger level, maar een leerling vanuit een lagere level. De leerling weet geen oplossing over iets wat hij door verstoringen van andere instructies niet gezien kan hebben. (voorbeeld: Wat had je nu beter kunnen doen?) Inderdaad had, is instructie, is te laat…

Bovenaanzichten tekenen of overzicht bieden

Leerlingen in een lagere level hebben bijna niets aan bovenaanzichten die door instructeurs over verkeerssituaties die tijdens de rijles worden getekend! Ongetwijfeld zal de leerling de bovenaanzicht gaan begrijpen, maar daar gaat het niet om. De leerling zal al snel “ja” zeggen, inderdaad…. enz. Maar de instructeur mist de- door het rijles onderwijs vastgestelde level groei van een leerling. Daarnaast is de kans groot dat de leerling dezelfde fout nog een keer maakt, omdat een bovenaanzicht iets anders is dan het verwerken van (verkeers)informatie die het brein met een hogere snelheid moet verwerken. Een andere mogelijkheid van een leerling in een lagere level is “denken aan” de gemaakte fout en mist daardoor weer de omgeving.

De leerling en hun traject

Leerlingen merken de rem in de rijopleiding zelf niet of zal de vertraging in de rijopleiding al snel naar zichzelf toeschuiven. De leerling heeft het idee dat fouten maken en het leren van je fouten bij rijles hoort. Het effect is dat het gedrag, die al voor de aanvang van de eerste rijles gevormd is niet of nauwelijks wordt beïnvloed. Het beïnvloeden van (positief)gedrag is juist net de bedoeling! Voor een leerling met een negatief (verkeers)gedrag of een leerling met emotioneel (persoonlijk)gedrag verandert er daardoor bijna niets. Maar ook voor de overige (goedwillende)leerlingen, bereiken tijdens de rijopleiding onvoldoende rendement om effectief genoeg bij te dragen aan de gewenste verkeersveiligheid, het voorkomen van verkeersslachtoffers en het vermijden van doden in het verkeer.

Korte omschrijving hoe de leerling ervaart.

Rijinstructie zijn richtlijnen hoe je iets moet doen. Rijinstructie zet aan tot denken, waarbij niet direct over het doel, maar over het systeem wordt nagedacht, hetgeen leid tot verwarring in de taak uitvoering.
Rijles onderwijs zet aan tot doen, waarbij gebruik wordt gemaakt van menselijke interpretaties en natuurlijke ontwikkeling tijdens het leren autorijden. Hierdoor zal de leerling ongestoord doorgroeien naar hogere levels.

Lees meer over rijles onderwijs

Terug naar de Homepagina

Terug naar de Homepagina Auto