De Brünen toets

Tijdens de Brunen Toets worden alle belangrijke examenonderdelen met jou doorgenomen. Na afloop reflecteer jij op de onderdelen die zijn behandeld tijdens jouw rit. De toetscoach gaat op basis van jouw beoordeling de rit nogmaals doornemen. Zo kan de toetscoach in alle rust laten zien wat de juiste momenten waren van insturen en/of kijken. Na afloop heb jij dus goed nagedacht over jouw rit, tegelijkertijd heb jij gezien van de toetscoach waar er nog aandachtspunten zitten voor jou. Jouw bevindingen en de uitslag van de toestscoach worden digitaal naar jou toegestuurd, zo heb jij en heeft jouw omgeving een goed beeld van hoe jouw rijlesontwikkeling ervoor staat.

De Toetscoach is altijd een andere instructeur dan jouw vaste rij-instructeur. De toetscoach is speciaal door exameninstituut Cito getraind om toetsen af te kunnen nemen, daarnaast volgt de toetscoach nog aanvullende trainingen voor het afnemen van toetsen.
Omdat onze toets erop gericht is jou zelf te laten nadenken over de rit, handelingen, verkeersinzichten en houding. Zien we dat leerlingen zekerder en beter voorbereidt naar het examen gaan. Als zetje in de rug hebben onze pakketten standaard een gratis her-examen in het pakket zitten. Hierdoor kan jij met alleen gezonde spanning het examen ingaan.

De uitslag van de toets wordt automatisch gedeeld met jouw vast rijcoach. Het kan zijn dat jij naar aanleiding van de toets extra onderdelen wil oefenen, naast de planning die al gemaakt is tot het examen. In dat geval kun je het beste hierover contact opnemen met jouw vast rijcoach. Tevens kan jouw rijcoach uitleggen welke onderdelen behandeld gaan worden tot het eindexamen.

Vrijstellingen

Je kunt met de Brunen toets geen vrijstellingen verdienen voor de bijzondere verrichtingen. Het blijven beheersen van de bijzondere verrichtingen blijft een esentieel onderdeel binnen de rijopleiding ook na het behalen van je rijbewijs.

Je CBR Praktijkexamen

De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden en voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator heeft geen tijd (35 min.) om alle examenonderdelen, die wel  bij de Brünen toets zijn getoetst, te oordelen. Het rijexamen is daarmee minder spannend, want je rijvaardigheid is op een hoger niveau. Bekijk hier hoe een rijexamen gaat bij het CBR

Examenroutes:

Oriëntatiepunten, dit kunnen zichtbare gebouwen en objecten zijn of een voor de kandidaat bekend punt.

Navigatie:

Er wordt van je verwacht dat je enige kennis hebt van het navigatie systeem in de lesauto.

Situatie bevraging:

Jij krijgt een situatiebevraging, waarin je zult moeten motiveren waarom er een bepaalde keuze is gemaakt. In de bevraging moet duidelijk worden dat je gevaren kunt herkennen en op een veilige en adequate wijze reageert. De situatie bevraging maakt wel onderdeel uit van de praktijkexamen uitslag!
Er zijn 5 criteria waar de examinator op beoordeeld:

  1. Omgaan met voertuig
  2. Veiligheid
  3. Doorstroming
  4. Sociaal rijgedrag
  5. Milieubewust rijgedrag

Zelfreflectie:

Voor dat je met de rit begint vul je een formulier in, deze wordt na de rit doorgenomen met de examinator. Dit heeft geen invloed op de uitslag. Mocht jij nog vragen hebben of onderdelen zijn niet helemaal duidelijk dan kun je tijdens je rijles met je rijinstructeur om nader uitleg vragen.

Via deze link kun je alles nogmaals officieel via CBR bestand bekijken:  Onderdelen voor CBR toets en rijexamen

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en wensen jouw veel succes!