CBR tussentijdse toets

Deze lijkt heel veel op een ‘echt’ praktijkexamen. De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. Of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers.
Want de examinator let onder andere op;

 • controle handelingen buiten en binnen de auto (zie film: controle voertuig)
 • je beheersing van de auto
 • kijkgedrag
 • of je goed voorrang verleent
 • inhalen
 • in- en uitvoegen
 • rijden op kruispunten en rotondes
 • bijzondere verrichtingen

Na afloop krijg je een advies van de examinator. Daardoor weet je precies wat je nog extra moet oefenen, voordat je echt praktijkexamen doet.

Vrijstellingen

Je kunt vrijstellingen verdienen voor de bijzondere verrichtingen. Dit betekent dat de examinator je hierop niet meer toetst tijdens je praktijkexamen. Je verdient de vrijstelling alleen voor het eerstvolgende praktijkexamen. Slaag je niet, dan moet je bij je herexamen wel weer de bijzondere verrichtingen doen.

Je CBR Praktijkexamen

De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let op dezelfde onderdelen als bij de Tussen tijdse toets alleen is je rijvaardigheid op een hoger niveau.

Examenroutes:

Oriëntatiepunten, dit kunnen zichtbare gebouwen en objecten zijn of een voor de kandidaat bekend punt.

Navigatie:

Er wordt van je verwacht dat je enige kennis hebt van het navigatie systeem in de lesauto.

Cluster opdracht:

Eventueel kan de clusteropdracht tijdens de rit worden gegeven, en alleen indien de verkeersomstandigheden dit toelaten en je dit niet onnodig zal belasten. De Wegbewijzeringsborden of andre routeborden kunnen onderdeel van de opdracht zijn.
Er zijn 3 verschillende zelfstandige routes:

 1. Omkeeropdracht: Je mag zelf beslissen op welke wijze je wilt keren, zolang dit een bestaande bijzondere verrichting is. Zoals bijvoorbeeld: d.m.v. steken, een halve draai of een bocht achteruit.
 2. Parkeeropdracht: Dit kan zijn het voor- of achterwaarts file parkeren of voor- achterwaarts in een parkeervak.
 3. Stopopdracht: Stoppen achter een zelf gekozen auto, dit mag zowel links als rechts van de weg.

Situatie bevraging:

Jij krijgt een situatiebevraging, waarin je zult moeten motiveren waarom er een bepaalde keuze is gemaakt. In de bevraging moet duidelijk worden dat je gevaren kunt herkennen en op een veilige en adequate wijze reageert. De situatie bevraging maakt wel onderdeel uit van de praktijkexamen uitslag!
Er zijn 5 criteria waar de examinator op beoordeeld:

 1. Omgaan met voertuig
 2. Veiligheid
 3. Doorstroming
 4. Sociaal rijgedrag
 5. Milieubewust rijgedrag

Zelfreflectie:

Voor dat je met de rit begint vul je een formulier in, deze wordt na de rit doorgenomen met de examinator. Dit heeft geen invloed op de uitslag. Mocht jij nog vragen hebben of onderdelen zijn niet helemaal duidelijk dan kun je tijdens je rijles met je rijinstructeur om nader uitleg vragen.

Via deze link kun je alles nogmaals officieel via CBR bestand bekijken:  Onderdelen voor CBR toets en rijexamen

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en wensen jouw veel succes!