Huisregels Brunen

1. Uitvoering van Huisregels Brunen en de rijopleiding geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden van Verkeerscollege Brünen.
2. Inhoud van het afgesloten pakket is duidelijk. Waarbij extra lessen apart in rekening worden gebracht. De duur van een enkele rijles is 45 minuten. Wanneer je 2 rijlessen achter elkaar gepland hebt, dus 90 minuten rijles, noemen wij dit een blokuur en wordt dan ook als 2 rijlessen in rekening gebracht.
3. De facturatie geschiedt conform planning. Waarbij voor een bepaald onderdeel een alternatief geboden kan worden.
4. Facturen worden per mail op de persoonlijke inlogpagina aangeboden.
5. Machtigen met DigiD bij het CBR is vereist om een CBR Toets/Examen te kunnen reserveren. Kandidaten zijn verantwoordelijk voor de afronding hiervan.
6. Garanties worden uitsluitend gegeven na opvolging advies van rij instructeur.  Bij volledige en tijdige betaling van de facturen voor jouw rijexamendatum.

Wanneer vervalt de Examengarantie

Je bent bij 3 of meer rijlesafspraken ( 6 rijlessen van 45 min. of meer) niet verschenen.

Je hebt 3 of meer rijlesafspraken afzonderlijk binnen 2 werkdagen  afgezegd. Zaterdag/Zondag zijn geen werkdagen. En ongeacht de reden.

Je bent niet verschenen tijdens de Snelwegtraining en/of Brunen toets

7. CBR Examens alleen kunnen worden afgelegd indien alle facturen tijdig en volledig zijn betaald.
8. Ruilen of kosteloze annuleren van een door ons gereserveerde CBR theorie-examen is NIET mogelijk.
9. Er geldt een verplichte aanwezigheid van minimaal 15 minuten op locatie van CBR met een geldig ID-bewijs om toegang tot het theorie examen te krijgen.
10. Een geplande rijles kan tot uiterlijk
2 werkdagen vooraf kosteloos worden afgezegd.
Afzeggingen binnen 48 uur worden volledig in rekening gebracht tenzij er vervanging is geregeld. Zaterdag en Zondag zijn geen werkdagen
11. Indien besloten wordt om te stoppen met de opleiding, zijn de reeds genoten onderdelen, alsmede de praktijklessen die binnen 2 werkdagen vallen, verschuldigd
12. CBR Toets/Examen wordt op naam gereserveerd. Na 24 uur is geen mogelijkheid meer om dit te wijzigen. Bij afwezigheid van een CBR Toets/rijexamen worden de kosten in rekening gebracht.
13. Uitzonderingen voor gedeeltelijke teruggave van de kosten voor Toets/Examen; bij ziekte of bij overlijden van een naaste familielid. Bewijsstuk hiervoor dient bij ons aangeleverd te worden.
14. CBR Toets/Examen kan worden afgelegd indien je in bezit bent van een geldig theoriecertificaat en een geldig ID-bewijs. Risico en onkosten komen voor eigen rekening.
15. Medische beletselen, zoals beschreven op de verplichte Eigen Verklaring, dienen rechtstreeks met CBR overlegd te worden. Deze medische informatie mag niet gedeeld worden met de rijschool, conform de AVG-wet.
16. Bij extreme weersomstandigheden, ziekte examinator, of andere oorzaken die vallen buiten de oorzaak van de rijschool en waarbij een gepland CBR Toets/Examen geen doorgang kan vinden, komen extra geplande lessen tot aan de datum van de vervangende Toets /Examen voor eigen rekening.

Is er iets misgegaan tijdens jouw praktijkexamen en wil je jouw geld terugvragen? Dat kan via deze link

Terug naar de Homepagina

Terug naar de Homepagina Auto